Tin tức & sự kiện

Thông báo số: 77-TB/ĐU, ngày 30 tháng 7 năm 2010

Về việc phân công công tác và lịch làm việc của Văn phòng Đảng ủy.

Công văn số: 83 - CV/ĐU, ngày 30 tháng 9 năm 2010

Về việc học tập chuyên đề Cuộc vận động năm 2010.

Hướng dẫn số: 84 -HD/ĐU, ngày 30 tháng 9 năm 2010

Hướng dẫn tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Lớp bồi dưỡng cấp uỷ chi bộ năm 2010

Thực hiện nghị quyết số 42 NQ/ĐU ngày 22/9/2010 của Đảng uỷ Nhà trường về công tác bồi dưỡng cấp uỷ chi bộ năm 2010.

Thông báo số: 93 - TB/ĐU, ngày 30 tháng 11 năm 2010

Về việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2010.

Thông báo số: 100-TB/ĐU, ngày 31 tháng 12 năm 2010

Về việc kết nạp Đảng.​​