Lớp bồi dưỡng cấp uỷ chi bộ năm 2010

Thực hiện nghị quyết số 42 NQ/ĐU ngày 22/9/2010 của Đảng uỷ Nhà trường về công tác bồi dưỡng cấp uỷ chi bộ năm 2010.

Ngày 28/10/2010 Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng cho cấp uỷ chi bộ tại địa điểm phòng hội thảo 1 của Nhà trường.
Tinh thần nghị quyết Đảng uỷ chỉ đạo nội dung bồi dưỡng cấp uỷ chi bộ phải sát với thực tế của Đảng bộ và bảo đảm được nguyên tắc Đảng, theo tinh thần đó ban tổ chức lớp học đã lựa chọn các văn bản hướng dẫn của Đảng, biên tập thành tài liệu lưu hành nội bộ với những nội dung thiết thực như: Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; Công tác phát triển đảng viên; Tổ chức lễ kết nạp đảng viên; Thủ tục hồ sơ xét đề nghị đảng viên dự bị được công nhận thành đảng viên chính thức; Thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng... Tài liệu sau khi được biên tập ban tổ chức đã cấp đến các thành viên để nghiên cứu trước và chuẩn bị nội dung thảo luận trên lớp. Tập tài liệu phục vụ lớp bồi dưỡng được các cấp uỷ chi bộ đánh giá cao và rất thiết thực đối với các chi bộ. Sau 3 giờ thảo luận sôi nổi, ý kiến thảo luận đóng góp, bổ sung của các thành viên đã được đồng chí phó bí thư Đảng uỷ, trưởng ban tổ chức lớp học giải đáp thoả đáng và kết luận thống nhất bổ sung các ý kiến đóng góp để biên soạn thành tài liệu, đề nghị Đảng uỷ cho phép lưu hành nội bộ. Lớp bồi dưỡng cấp uỷ chi bộ năm 2010 của Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội đã thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh trong lớp bồi dưỡng
PGS.TS Nguyễn Đăng Hoà, phó bí thư Đảng uỷ khai mạc và chủ trì lớp bồi dưỡng.
Các uỷ viên dự lớp bồi dưỡng thảo luận tại lớp.
Các uỷ viên dự lớp bồi dưỡng thảo luận tại lớp.
PGS.TS Nguyễn Đăng Hoà giải đáp các ý kiến của lớp bồi dưỡng.


07-08-2012

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL