Bí thư Đảng ủy qua các thời kỳ và thời gian đảm nhiệm chức vụ

DANH SÁCH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY QUA CÁC THỜI KỲ VÀ THỜI GIAN ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ
 
Vũ Công Thuyết
(1963 -1965)
Nguyễn Thị Hà Tường
(1965-1982)
Lê Quang Toàn
(1982 -1983)
Phan Túy
(1983-1994)
Lê Thành Phước
(1994-1997)
Mai Tất Tố
(1997-2003)
Phan Việt Phượng
(2003-2005)
Từ Minh Koóng
(2005-2007)
Lê Viết Hùng
(2007-2012)

Nguyễn Đăng Hòa
(2013 đến hết 6/2017)
Nguyễn Thanh Bình
(Từ 7/2017 đến 9/2022)
 


23-11-2022

754 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL