Tin tức & sự kiện

Quyết định số: 42-QĐ/ĐU, ngày 11 tháng 11 năm 2013

​​​Quyết định phân công Thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015

Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ngày 28/11/2012 tại hội nghị Bí thư các Chi bộ, thực hiện quyết định số 2041 - QĐ/TU ngày 22/08/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2012. Xem thêm

Công văn số: 31 -CV/BTGĐUK, ngày 14 tháng 8 năm 2012

​Về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Thông báo số: 39 - TB/ĐU

​Về việc kết nạp Đảng.

Hướng dẫn số: 20 - HD/ĐUK, ngày 19 tháng 4 năm 2010

Về việc Thảo luận và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ I.

Hướng dấn số: 61 - HD/ĐU, ngày 4 tháng 5 năm 2010

Về việc hướng dẫn góp ý dự thảo Văn kiện ĐH Đảng.

Nghị quyết số: 40 NQ/ĐU, ngày 08 tháng 7 năm 2010

Về công tác Tổ chức cán bộ, công tác Đại hội Công đoàn và công tác xây dựng Đảng.

Nghị quyết số: 41 NQ/ĐU, ngày 08 tháng 7 năm 2010

Về công tác Đào tạo và nghiên cứu khoa học Năm học 2010 - 2011.

Công văn số: 71 - CV/ĐU, ngày 26 tháng 7 năm 2010

Về việc làm thẻ Đảng viên và tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2010.

Quyết định số: 76-QĐ/ĐU, ngày 02 tháng 7 năm 2010

Về việc ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ khoá XIX .