Thông báo số 61-TB/ĐU ngày 12/12/2013 về việc kết nạp Đảng

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

​​Thong bao ve viec ket nap Dang 12.12.2013.docThong bao ve viec ket nap Dang 12.12.2013.doc


09-05-2014

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL