Tin tức & sự kiện

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2015, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể đảng viên và viên chức quản lý của Đảng bộ.
Xem thêm

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóaXI. Xem thêm

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện kế hoạch số 50-KH/ĐUK ngày 17/6/2013 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóaXI).

Xem thêm

Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (24/2/2014)

Thực hiện Quyết định số 4069-QĐ​/TU ngày 16/01/2014 của Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2014 cho đảng viên, sáng ngày 24/2/2014, Đảng ủy Trường Đại Học Dược Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Nguyễn Đình Luyện, Vũ Văn Minh, Hoàng Thị Huê.​​​

Xem thêm

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI)

Thực hiện kế hoạch số 59-KH/ĐUK ngày 05/12/2013 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việctổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
Xem thêm

Hội nghị triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chuyên đề năm 2014

Sángngày 22 tháng 5 năm 2014, Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Tham dự hội nghị có đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các cán bộ quản lý các đơn vị trong Trường và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.​​
Xem thêm

Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Thực hiện Quyết định số 4463-QĐ/TU ngày 12/05/2014 của Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/05/2014 và Quyết định số 2794-QĐ/ĐUK ngày 17/ 01/2014 của Đảng ủy Khối về việc khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013, sáng ngày 14/8/2014, Đảng ủy Trường Đại Học Dược Hà Nội tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Giấy khen của Đảng ủy Khối cho các đảng viên có thành tích 3 năm liên tục (2011, 2012, 2013)  đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đảng bộ.​ ​​
​​ Xem thêm

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, chiều ngày 26 tháng 9 năm 2014, tại giảng đường 12, toàn thể đảng viên và cán bộ quản lý của Trường đã được nghe TS Đỗ Đình Hoằng –Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo TW giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;”, một số vấn đề về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI), thông tin chuyên đề về tình hình Biển Đông và những chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Xem thêm

Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản VN

Căn cứ hướng dẫn tuyên truyền kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015); Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội  gửi các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, cung cấp (có tài liệu kèm theo).

Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Thực hiện Quyết định số 5616-QĐ​/TU ngày 04/02/2015 của Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2015 và Quyết định số 3619 -QĐ/ĐUK ngày 12/01/2015 của Đảng ủy Khối về việc khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014, Sáng ngày 16/4/2015, Đảng ủy Trường Đại Học Dược Hà Nội đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, trao Giấy khen của Đảng ủy Khối cho Chi bộ và các đảng viên của Đảng bộ Trường.  
Xem thêm

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/ĐUK ngày 19/3/2015 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Hướng dẫn số 44-HD/ĐUK ngày 5/01/2015 về chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Xem thêm

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

​  Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ chính trị về “Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXII của Đảng”, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, ngày 12/6/2015, tại giảng đường 12, Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.​ 
​​​ Xem thêm