Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2015, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể đảng viên và viên chức quản lý của Đảng bộ.

Tại Hội nghị, TS Đỗ Đình Hoằng, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu, phân tích làm rõ những nội dung cơ bản Nghị quyết về: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã lồng ghép và thông tin cho viên chức quản lý và đảng viên trong Đảng bộ nắm được một số nội dung về tình hình thời sự quốc tế, khu vực và trong nước trong thời gian gần đây.

Qua học tập, quán triệt đã giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu được nội dung Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, trên cơ sở đó vận dụng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường một các thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối các Trường Đại học, Cao Đẳng Hà Nội và Nghị quyết Đại hội lần thứ XX  Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.​ 

IMG_9402-1.jpg

TS Đỗ Đình Hoằng, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, 

Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu nội dung NQTW 12 (khóa XI)

IMG_9411-2.jpg
 Quang cảnh Hội nghị Học tập, quán triệt NQTW 12 (khóa XI)28-01-2016

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL