Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản VN

Căn cứ hướng dẫn tuyên truyền kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015); Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội  gửi các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, cung cấp (có tài liệu kèm theo).

Nhằm tuyên truyền sâu rộng cho đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động, học viên, sinh viên Nhà trường về ý nghĩa lịch sử to lớn Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. ​​Đảng ủy Trường ĐH Dược Hà Nội đề nghị các chi bộ, đơn vị, các tổ chức chính trị Nhà trường căn cứ vào tài liệu, tổ chức triển khai tuyên truyền tới cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động, học viên, sinh viên bằng các hình thức phù hợp để công tác tuyên truyền đạt kết quả tốt.  ​


28-01-2016

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL