Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Thực hiện Công văn số 2011 - CV/BTGTW ngày 09/12/2014 của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; về việc ”Tuyên truyền sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội  gửi các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn (có tài liệu kèm theo).
 Nhằm tuyên truyền sâu rộng cho đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động, học viên, sinh viên Nhà trường về kết quả và ý nghĩa lịch sử to lớn của kì họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Đảng ủy Trường ĐH Dược Hà Nội đề nghị các chi bộ, đơn vị, các tổ chức chính trị Nhà trường căn cứ vào tài liệu, tổ chức triển khai tuyên truyền tớicán bộ đảng viên, viên chức và người lao động, học viên, sinh viên bằng các hình thức phù hợp để công tác tuyên truyền đạt kết quả tốt.
​​KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIII.pdfKẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIII.pdf


28-01-2016

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL