ĐẢNG BỘ

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

​  Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ chính trị về “Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXII của Đảng”, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, ngày 12/6/2015, tại giảng đường 12, Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.​ 
​​​ Xem thêm

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 05/6/2015 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Sáng ngày 14 tháng 8 năm 2015, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho toàn thể đảng viên và viên chức quản lý của Đảng bộ. Về dự Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Đảng ủy cùng các viên chức quản lý và toàn thể đảng viên của đảng bộ.
Xem thêm

Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ngày 28/11/2012 tại hội nghị Bí thư các Chi bộ, thực hiện quyết định số 2041 - QĐ/TU ngày 22/08/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2012. Xem thêm

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm - Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện kế hoạch số 31 - KH/ĐUK ngày 12/7/2012 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóaXI.
Xem thêm

Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

 Thực hiệnQuyết định số 6363-QĐ​/TU ngày 01/9/2015 của Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/09/2015, chiều ngày 20/10/2015, Đảng ủy Trường Đại Học Dược Hà Nội đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Văn Điền, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Dược học cổ truyền – Hóa dược, nguyên Trưởng Bộ môn Dược học cổ truyền. Xem thêm

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 05/6/2015 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Sáng ngày 14 tháng 8 năm 2015, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho toàn thể đảng viên và viên chức quản lý của Đảng bộ. Về dự Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Đảng ủy cùng các viên chức quản lý và toàn thể đảng viên của đảng bộ.
Xem thêm

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

​  Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ chính trị về “Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXII của Đảng”, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, ngày 12/6/2015, tại giảng đường 12, Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.​ 
​​​ Xem thêm

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/ĐUK ngày 19/3/2015 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Hướng dẫn số 44-HD/ĐUK ngày 5/01/2015 về chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Xem thêm

Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Thực hiện Quyết định số 5616-QĐ​/TU ngày 04/02/2015 của Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2015 và Quyết định số 3619 -QĐ/ĐUK ngày 12/01/2015 của Đảng ủy Khối về việc khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014, Sáng ngày 16/4/2015, Đảng ủy Trường Đại Học Dược Hà Nội đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, trao Giấy khen của Đảng ủy Khối cho Chi bộ và các đảng viên của Đảng bộ Trường.  
Xem thêm

Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (24/2/2014)

Thực hiện Quyết định số 4069-QĐ​/TU ngày 16/01/2014 của Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2014 cho đảng viên, sáng ngày 24/2/2014, Đảng ủy Trường Đại Học Dược Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Nguyễn Đình Luyện, Vũ Văn Minh, Hoàng Thị Huê.​​​

Xem thêm

Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ngày 28/11/2012 tại hội nghị Bí thư các Chi bộ, thực hiện quyết định số 2041 - QĐ/TU ngày 22/08/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2012. Xem thêm

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm - Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện kế hoạch số 31 - KH/ĐUK ngày 12/7/2012 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóaXI.
Xem thêm

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóaXI. Xem thêm

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện kế hoạch số 50-KH/ĐUK ngày 17/6/2013 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóaXI).

Xem thêm

Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết 11 của Bộ Chính Trị Khóa XI và 9 chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XV

Ngày 14 tháng 6 năm 2012, Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ và cán bộ quản lý chưa phải là Đảng viên của Nhà trường  học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI  Xem thêm

Lễ trao huy hiệu 40 & 30 năm tuổi Đảng và khen thưởng tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2011

Ngày 22/02/2012 tại hội nghị Bí thư các Chi bộ, thực hiện quyết định số 1243 - QĐ/TU ngày 09/01/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2012. Xem thêm

Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

 Thực hiệnQuyết định số 6363-QĐ​/TU ngày 01/9/2015 của Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/09/2015, chiều ngày 20/10/2015, Đảng ủy Trường Đại Học Dược Hà Nội đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Văn Điền, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Dược học cổ truyền – Hóa dược, nguyên Trưởng Bộ môn Dược học cổ truyền. Xem thêm

Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội nhiệm kỳ XIX (2010 - 2015)

Ngày 26 tháng 5 năm 2010 đồng chí Nguyễn Đình Tân, Bí thư Đảng ủy thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội ký quyết định số: 1142- QĐ/ĐUK chuẩn y công nhận Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội nhiệm kỳ XIX (2010 - 2015).