Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

​  Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ chính trị về “Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXII của Đảng”, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, ngày 12/6/2015, tại giảng đường 12, Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.​ 
​​​

 ​Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo Nhà trường trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 –2020.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy khối đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tố Quyên - Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban tổ chức và các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy khối. Đến dự Đại hội có các đồng chí nguyên là Bí thư Đảng ủy Trường qua các thời kỳ, các đồng chí đảng ủy viên Khóa XIX, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đại hội phấn khởi được đón nhận các lẵng hoa của GS.TS Lê Quang Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế, của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và Hội cựu giáo chức Trường đến chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, tập trung, Đại hội đã thông qua các văn kiện: Báo cáo Chính trị do Ban chấp hành Đảng bộ Trường Khoá XIX trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Khoá XIX; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ II.

 Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Đăng Hòa, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội đã đánh giá kết quả toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ Khoá XIX, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Báo cáo khẳng định 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng  được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, sự quan tâm giúp đỡ của các cục, vụ, cơ quan Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo và sự cố gắng nỗ lực của tập thể công chức, viên chức, giảng viên, học viên, sinh viên của Trường, Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trên tất cả các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng hệ thống chính trị đều đạt những kết quả tốt.

Qua thảo luận dân chủ, Đại hội nhất trí với mục tiêu của Đảng bộ Trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: “ tiếp tục phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh, thực hiện dân chủ sâu rộng trong mọi hoạt động của Đảng, Chính quyền và các đoàn thể để Nhà trường luôn đoàn kết, ổn định và không ngừng phát triển trên tất cả các mặt: tổ chức, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ viên chức và người học, phấn đấu xây dựng Trường thành một trường đại học chuyên ngành trọng điểm ngang tầm khu vực”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tố Quyên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội đã đạt được, đồng thời nêu lên những yêu cầu, định hướng các nhiệm vụ cho Đảng bộ Trường trong nhiệm kỳ mới.

Phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, sáng suốt, Đại hội đã bầu được 11 đồng chí là những người có tinh thần trách nhiệm, đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực, đạo đức vào Ban chấp hành Đảng bộ Trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Đăng Hòa được Ban chấp hành tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyển giữ chức vụ Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 3 đại biểu chính thức là đồng chí Nguyễn Đăng Hòa, đồng chí Nguyễn Thanh Bình và đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyển; 01 đại biểu dự khuyết là đồng chí  Lê Ngọc Khánh.

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao. Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của Trường trong giai đoạn thực hiện đổi mới toàn diện công tác giáo dục đào tạo,phấn đấu xây dựng Trường thành một trường đại học chuyên ngành trọng điểm ngang tầm khu vực.Thành công của Đại hội cũng là thành công của tinh thần đoàn kết, nhất trí, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, giảng viên, học viên sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội trong giai đoạn mới./.

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

STT

Họ và tên

STT

Họ và tên

1

Nguyễn Thanh Bình

2

Nguyễn Ngọc Chiến

7

Nguyễn Hải Nam

3

Đinh Thị Thanh Hải

8

Trần Văn Ơn

4

Phạm Thị Minh Huệ

9

Lê Phan Tuấn

5

Nguyễn Đăng Hòa

10

Nguyễn Mạnh Tuyển​

6

Lê Ngọc Khánh

11

Phạm Văn Tươi


 Một số hình ảnh Đại hội​

IMG_2966.JPG
GS,TS Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đọc Diễn văn 
khai mạc Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020
IMG_3097.jpg
PGS, TS Nguyễn Đăng Hòa - Bí thư ĐU, Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ Trường 

IMG_2910.jpg

PGS, TS Nguyễn Mạnh Tuyển -Báo cáo tình hình đảng viên 
về dự Đại hội Đảng bộ Trường

 ​​IMG_3005.jpg
Đ/c Nguyễn Tố Quyên - Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức thay mặt Đảng ủy Khối 

các trường ĐH, CĐ phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Trường

IMG_2983.jpg
GS,TS, NGND Phạm Thanh Kỳ - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức

tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Trường

IMG_2971.jpg

Đ/c Nguyễn Tố Quyên - Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức thay mặt Đảng ủy Khối 

các trường ĐH, CĐ tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Trường 

sua IMG_2975.jpg

PGS,TS Đinh Thị Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Trường tặng hoa

chúc mừng Đại hội Đảng bộ Trường 
IMG_2978.jpg

Đ/c Lê Ngọc Khánh - Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường tặng hoa

chúc mừng Đại hội Đảng bộ Trường 

IMG_3025.jpg
Đ/c Đỗ Hưng Vượng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử

IMG_3100.jpg
BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội Đảng bộ Trường 18-01-2016

59 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL