Thông báo về việc đăng ký tham gia lớp tập huấn 'Viết bản mô tả sáng chế'

Được sự hỗ trợ của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), Nhà trường tổ chức 02 lớp tập huấn ‘Viết bản mô tả sáng chế’cho cán bộ của Trường, đặc biệt các cán bộ có sáng chế đăng ký tư vấn theo thông báo số 395/TB-DHN ngày 09/9/2020.

Lớp tập huấn thứ nhất được tổ chức:
- Thời gian: ngày 07 – 08/10/2020
- Địa điểm: Trường Đại học Dược Hà Nội
- Nội dung: Hướng dẫn và tư vấn viết bản mô tả sáng chế cụ thể.

Thông tin chi tiết:2020.10.01 - 755TB-DHN Đăng ký tham gia lớp tập huấn Viết bản mô tả sáng chế.pdfXem tại đây


01-10-2020

56 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL