Thông báo chương trình đào tạo về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tháng 12/2019

Nằm trong “Chương trình đào tạo về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ các trường đại học, viện nghiên cứu” thuộc Dự án Khởi tạo môi trường Sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp đào tạo vào ngày 16 và 17/12/2019.

Địa điểm: Phòng Hội thảo B103 - 104, Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tới cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên thông tin trên.

​Thông tin chi tiết 526 TB-DHN Chương trình đào tạo về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ-1.pdf526 TB-DHN Chương trình đào tạo về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ-1.pdf


09-01-2020

34 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL