Thông báo Tổ chức lớp tập huấn về "Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong các trường Đại học và cơ sở nghiên cứu"

​Được sự hỗ trợ của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), Nhà trường tổ chức lớp tập huấn "Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong các trường Đại học và cơ sở nghiên cứu" cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, đặc biệt các chủ trì đề tài khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

​Nội dung thông báo xem chi tiết tại đây: 81 DHN-QLKH Tổ chức lớp tập huấn về Bảo hộ quyền Sở hữu trí tiệ trong các trường ĐH và cơ sở nghiên cứu.pdf81 DHN-QLKH Tổ chức lớp tập huấn về Bảo hộ quyền Sở hữu trí tiệ trong các trường ĐH và cơ sở nghiên cứu.pdf


03-08-2020

39 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL