Thông báo lớp tập huấn về 'Phần mềm hỗ trợ viết bản mô tả sáng chế' của Cục Sở hữu trí tuệ

​Theo kế hoạch hoạt động sở hữu trí tuệ, Nhà trường tổ chức lớp tập huấn 'Viết bản mô tả sáng chế' làm 2 đợt: 
- Đợt 1: tháng 10/2020 (đã hoàn thành)
- Đợt 2: dự kiến tổ chức vào:
+ Thời gian: 13h30 ngày 20 và 21/01/2021
+ Địa điểm: Phòng Hội đồng, Trường Đại học Dược Hà Nội
Thông tin chi tiết: 2021.1.19 - 19 TB-DHN Thông báo về lớp tập huấn Viết bản mô tả sáng chế.pdfXem tại đây


27-11-2020

67 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL