Thông báo khóa tập huấn "Chiến lược xây dựng phạm vi bảo hộ của sáng chế và Hợp đồng chuyển giao công nghệ"

​Trong khuôn khổ Chương trình đào tạo về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ các trường đại học, viện nghiên cứu thuộc Mạng lưới Trung hỗ trợ Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (TISC/IP-HUB), Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức khóa tập huấn tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ ngày 03-05/11/2020

​Nhà trường thông báo tới cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên quan tâm đăng ký tham gia khóa tập huấn.


03-11-2020

50 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL