Thông báo khóa đào tạo Tổng quan về Sở hữu trí tuệ

Nhằm tăng cường hiểu biết về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ cho cộng đồng thông qua hình thức đào tạo trực tuyến, Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức đào tạo kiến thức cơ bản về Sở hữu trí tuệ. Chương trình đào tạo do Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) xây dựng, được tổ chức và giảng dạy trực tuyến trên cổng đào tạo của Cục Sở hữu trí tuệ từ ngày 08/11 đến 22/12/2021.
Nhà trường thông báo tới cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên quan tâm đăng ký tham dự.
​Thông tin chi tiết: 2021.11.04- 587 TB-DHN Thông báo khóa đào tạo Tổng quan về Sở hữu trí tuệ.pdf2021.11.04- 587 TB-DHN Thông báo khóa đào tạo Tổng quan về Sở hữu trí tuệ.pdf


11-11-2021

51 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL