THÔNG TIN ĐƠN VỊ

​​​​

1. Thông tin giao dịch của đơn vị:
Bộ môn: Giáo dục quốc phòng. (Department ofMilitaryEducation)
Điện thoại:043.9331136
Email:  bm.giaoducquocphong@hup.edu.vn
Trưởng Bộ môn:  Lưu Văn Quang
Email: Quanglv@hup.edu.vn
2. Qúa trình hình thành phát triển:
Từ Tổ Quân sự thuộc Bộ môn Thể dục – Quân sự, Khoa Quân sự thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội được thành lập theo QĐ số 392/BYT-QĐ ngày 28/5/1984. Đến năm 1998 đổi tên thành Bộ môn Giáo dục Quốc phòng theo QĐ số 406/DHN-QĐ ngày 30/12/1998. Lúc đầu thành lập Bộ môn có 05 người: Đại uý DS CK2 Nguyễn Đăng Hiền làm Trưởng Bộ môn, Trung uý Hoàng Quốc Tiến, Trung uý Hoàng Quốc Việt, Đại uý Phạm Tuấn Kiệt, đ/c Lê Tấn chuyên viên Phòng TCCB làm giảng viên. Năm 1988 Bộ môn có Thượng uý Trần Hữu Ninh.Năm 1990 đồng chí Trung tá DS CK2 Lê Huy Hùng về làm Trưởng Bộ môn. Năm 2007 đồng chí Thượng uý Tống Thành Nam về làm giảng viên Bộ môn. Năm 2008 đồng chí Trung tá Đoàn Hồng Mạnh về làm giảng viên. Năm 2012 đồng chí Thiếu tá Vương Viết Hoàng về làm giảng viên. Năm 2013 đồng chí thượng úy Nguyễn Trọng Đức về làm giảng viên. Năm 2015 đồng chí thiếu tá Phạm Chí Công về làm giảng viên. Năm 2018 đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Hương về nhận Trưởng Bộ môn. Tháng 5/2019 đồng chí Trung tá Vương Viết Hoàng phụ trách Bộ môn.Tháng 9/2019 đồng chí Trung tá Lưu Văn Quang phụ trách Bộ môn. tháng 7 năm 2020 đ/c Lưu Văn Quang nhận Trưởng Bộ môn.
Qua 37 năm thành lập và trưởng thành (1984-2021) Bộ môn luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ của các Phòng ban và Bộ môn. Đội ngũ cán bộ giảng viên qua các thời kỳ luôn đề cao trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn luôn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao.
Bộ môn đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giảng dạy cho sinh viên hệ đại học từ K34 đến K74, hệ trung cấp K1 đến K6, hệ cao đẳng K1 đến K5, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Đã tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác tuyển chọn đưa đi đào tạo Sĩ quan dự bị từ K37 đến nay, bảo đảm số và chất lượng theo đúng qui định, chỉ tiêu của trên giao.
Hàng năm đã tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ của Nhà trường theo đúng kế hoạch, an toàn về mọi mặt, xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cháy nổ đạt chất lượng tốt. Tham gia hội thao lực lượng DQTV quận Hoàn Kiếm tổ chức, đạt giải Nhất năm 2011, giải Ba năm 2012. Giải Ba toàn đoàn năm 2018, 2019 
Quá trình thực hiện nhiệm vụ Đào tạo, Bộ môn luôn chủ động cập nhật đổi mới nội dung phương pháp giảng dậy phù hợp với các đối tượng, xây dựng ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá tiên tiến, tổ chức đánh giá kết quả học tập cho sinh viên theo đúng qui chế hiện hành, bảo đảm chính xác khách quan, lưu trữ đúng theo qui định.
Những năm qua Bộ môn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, luôn là cầu nối, liên kết, phối hợp giữa Học viện Quân y, Trường Đại học Dược Hà Nội và Ban chỉ huy Quân sự Quận Hoàn Kiếm trong công tác huấn luyện, đào tạo, công tác quân sự,quốc phòng địa phương. Thật vinh dự và tự hào 37 năm xây dựng và trưởng thành Bộ môn đã được Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Quân y tặng thưởng nhiều Bằng, Giấy khen. (BK của Bộ Y tế 10 năm (2001-2010) hoàn thành tốt công tác GDQP-AN).
3. Trưởng/phụ trách, phó trưởng Bộ môn qua các thời kỳ:

Thiếu tá

Nguyễn Đăng Hiền

(1984-1987)

Đại tá

Phạm Tuấn Kiệt

(1987-1992)

Đại tá

Lê Huy Hùng

(1992-2007)

Đại tá

Trần Hữu Ninh

(2007-2011)

8.jpg

 

1.png

Đại tá

Đoàn Hồng Mạnh

( 2011 - 8/2018 )​

 

 

​Thượng tá

Nguyễn Thanh Hương
(8/2018 - 5/2019)
 
4. Cán bộ viên chức hiện nay:

20190919_100524.jpg

Thượng tá

Lưu Văn Quang

Trưởng Bộ môn

Trung tá

Vương Viết Hoàng

Giáo tài Bộ môn

 

 

 

​ 

 
 

Trung tá

Nguyễn Trọng Đức

TLGV

 

 

 

5. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:
5.1. Chức năng
Bộ môn Giáo dục quốc phòng có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt về môn học Giáo dục quốc phòng-An ninh; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự; tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ và tuyển chọn sĩ quan dự bị theo chỉ lệnh của cấp trên giao cho Nhà trường; quản lý cán bộ viên chức Bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ giảng viên và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.
5.2. Nhiệm vụ
* Hoạt động đào tạo:
Bộ môn được phân công giảng dạy môn học: Giáo dục quốc phòng-An ninh cho hệ đào tạo: Đại học chính quy, cao đẳng, liên thông đại học.
* Nhiệm vụ:
- Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.  
- Đề xuất, biên soạn, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến môn học của Bộ môn.  
- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do Nhà trường giao: Phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được Nhà trường phê duyệt.  
- Hướng dẫn chuyên đề, khoá luận, luận văn, luận án.  
- Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên, lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên.  
- Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tiếp cận các phương pháp đánh giá tiên tiến đảm bảo chính xác khách quan, tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.  
- Tham gia thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh theo yêu cầu của Nhà trường.  
* Hoạt động khoa học công nghệ:  
- Đề xuất, đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức hội nghị khoa học của Bộ môn, tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học Nhà trường và vụ Giáo dục quốc phòng – Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Ứng dụng nghiên cứu khoa học vào hoạt động giảng dạy cho sinh viên.
* Nhiệm vụ khác:
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ và tuyển chọn sĩ quan dự bị theo chỉ lệnh của cấp trên giao cho Nhà trường.
- Xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển của Nhà trường của ngành trong những năm tiếp theo.
- Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.
 6. Phân công nhiệm vụ trong Bộ môn:
- Lưu Văn Quang (Trưởng Bộ môn) tổ chức giảng dạy, quản lý điều hành chung các mặt công tác của Bộ môn theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. 
- Vương Viết Hoàng (giáo tài Bộ môn) đảm nhiệm công tác giảng dạy, giáo tài, tiếp nhận công văn của Học viện Quân y và thực hiện nhiệm vụ khác khi được giao.  
- Nguyễn Trọng Đức( TL giáo vụ)tiếp nhận công văn của Học viện Quân y và thực hiện nhiệm vụ khác khi được giao. ​


17-06-2020

190 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL