Danh sách giảng viên Bộ môn Giáo dục quốc phòng hiện tại

​​​​

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

20190919_100524.jpg

Thượng tá

Lưu Văn Quang

Trưởng Bộ môn​

Trung tá

Vương Viết Hoàng

Giáo tài Bộ môn

 

​ 

 

Trung tá

Nguyễn Trọng Đức 

TL giáo vụ

T


17-06-2020

166 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL