Ngành Dược học - Hệ Đại học - Vi sinh-Ký sinh trùng 2

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Vi sinh-Ký sinh trùng 2

(Microbiology - Parasitology 2)

Tên học phần: Vi sinh-Ký sinh trùng 2

(Microbiology - Parasitology 2)

Bộ môn giảng dạy chính: Vi sinh - Sinh học

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học      

Định hướng: Không

Loại học phần (bắt buộc/ tự chọn): Bắt buộc

Số tín chỉ: 02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành 8

Seminar

30

22

0

8

0

Các học phần tiên quyết: Sinh học đại cương, Giải phẫu - sinh lý, Sinh lý bệnh - miễn dịch.

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, dịch tễ, phương pháp phòng và điều trị của các đối tượng: các vi khuẩn gây bệnh thường gặp ở người; giun-sán-đơn bào ký sinh và gây bệnh thường gặp ở người; tiết túc y học. Về kỹ năng, học phần trang bị cho người học các kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu như: kỹ năng sử dụng kính hiển vi và nhận diện các ký sinh trùng; vi khuẩn gây bệnh thường gặp trong chẩn đoán các bệnh do vi khuẩn và ký sinh trùng gây ra.


08-12-2022

385 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL