Ngành Dược học - Hệ Đại học - Vi sinh-Ký sinh trùng 1

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Vi sinh-Ký sinh trùng 1

(Microbiology - Parasitology 1)

Tên học phần: Vi sinh-Ký sinh trùng 1

(Microbiology - Parasitology 1)

Bộ môn giảng dạy chính: Vi sinh và Sinh học

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học

Định hướng: Không

Loại học phần (bắt buộc/ tự chọn): Bắt buộc

Số tín chỉ: 02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): 30

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

22

0

8

0

Các học phần tiên quyết: Sinh học đại cương, Giải phẫu - sinh lý, Sinh lý bệnh - miễn dịch.

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về: phân bố, hình thái và cấu tạo tế bào vi sinh vật; đặc điểm sinh trưởng, trao đổi chất và di truyền của vi sinh vật; nhiễm trùng và miễn dịch vi sinh; virus và vi nấm gây bệnh thường gặp. Về kỹ năng, học phần trang bị cho người học các kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu và chẩn đoán vi sinh vật.


08-12-2022

492 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL