GT6. Các sách phục vụ đào tạo

TT

Tên sách, mã số

Chủ biên

Loại sách

Nhà xuất bản

Năm

1

Kỹ thuật hóa dược, tập 1

ISBN 978 604 66 0698 7

(244 trang)

Nguyễn Đình Luyện

Giáo trình

NXB Y học

2014; tái bản 2017

2

Kỹ thuật hóa dược, tập 2

ISBN 978 604 66 0698 7

(320 trang)

Nguyễn Đình Luyện

Giáo trình

NXB Y học

2014; tái bản 2017

3

Kỹ thuật sản xuất dược phẩm

ISBN 978 604 66 1319 0

(351 trang)

Từ Minh Koóng, Nguyễn Đình Luyện

Giáo trình

NXB Y học

2015

4

Một số câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật sản xuất dược phẩm

(121 trang)

Đàm Thanh Xuân

Hướng dẫn

Trường Đại học Dược Hà Nội

2015

5

Природные и синтетические тритерпеноиды

[Các triterpenoid tự nhiên và tổng hợp]

ISBN 978-5-4391-0141-2

(284 trang)

Abyshev A.Z.

Chuyên khảo

Art-Xpress (Saint-Petersburg, LB Nga)

2015

6

Một số quá trình và thiết bị trong công nghệ dược phẩm

ISBN 978

( trang)

Nguyễn Đình Luyện

Giáo trình

NXB Y học

2016

7

Kỹ thuật chiết xuất dược liệu

ISBN 978 604 66 5704 0

(142 trang)

Nguyễn Văn Hân

Giáo trình

NXB Y học

2017; tái bản 2022

8

Phương pháp tổng hợp một số nhóm thuốc chống ung thư

ISBN 978 604 66 3728 8

(134 trang)

Nguyễn Đình Luyện

Giáo trình

NXB Y học

2019

9

Nghiên cứu phát triển thuốc từ các nguồn keratin

ISBN 978 604 66 3743 1

(178 trang)

Nguyễn Đình Luyện

Chuyên khảo

NXB Y học

2019

10

Thực tập Kỹ thuật sản xuất dược phẩm

(135 trang)

Nguyễn Thị Thanh Duyên

Giáo trình

Trường Đại học Dược Hà Nội

2020


CNHD - 26-11-2022

225 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL