TB1. Lịch giảng

Năm học Học kỳ 1 Học kỳ 2 Thời gian bù Ghi chú
2022-2023

Lịch Lý thuyết:

(các môn: KTSXDP1 NOPQ K73; QTTB H1K1; QTTB M1K74)

Lịch Lý thuyết

 

 

 

 

Lịch thực tập:

KTSXDP1 K73: P-Q; O; N

Lịch thực tập

 

 

 

     

 

 

2021-2022

Lịch Lý thuyết

 

Lịch Lý thuyết

 

 

 

 

Lịch thực tập

 

Lịch thực tập:

(các môn: KTHD, KTCXDL, BCCN1 M1K73)

 

 

     

 

 

2020-2021

Lịch Lý thuyết

 

Lịch Lý thuyết

 

 

 

 

Lịch thực tập

 

Lịch thực tập

 

 

 

     

 

 

2019-2020 LLT HK1 LLT HK2

 

 

  LTT HK1 LTT HK2

 

 

     

 

 

2018-2019 LLT HK1 LLT HK2

 

 

  LTT HK1 LTT HK2

 

 

2017-2018 LLT HK1 LLT HK2

 

 

  LTT HK1 LTT HK2

 

 

     

 

 


CNHD - 30-11-2022

43 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Bình luận