Ngành Hóa sinh dược - Hệ Tiến sĩ - Hóa sinh phân tử dược

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                        Hóa sinh phân tử dược (Molecular Biochemistry in pharmaceuticals)

Tên học phần:                       Hóa sinh phân tử dược (Molecular Biochemistry in pharmaceuticals)

Mã số học phần:                   TSHSD11

Bộ môn giảng dạy chính:    Hóa sinh                   

Bộ môn phối hợp:                 Không

Đào tạo trình độ :                  Tiến sĩ

Ngành học:                            Hóa sinh dược                      

Loại học phần:                      Bắt buộc

Số tín chỉ:                              2

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

20

10

0

             0

Các học phần tiên quyết: Hóa sinh nâng cao                   

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Hóa sinh phân tử dược là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo tiến sĩ dược học ngành Hóa sinh dược.

Học phần này trang bị các kiến thức chuyên sâu về hóa sinh phân tử của các quá trình hấp thu, vận chuyển, chuyển hóa, thải trừ thuốc và quá trình thuốc tác dụng tại đích phân tử.

Thông qua các bài tiểu luận, học phần cung cấp cho người học những kỹ năng phân tích các thông tin liên quan đến các quá trình hấp thu, vận chuyển, chuyển hóa, thải trừ thuốc và quá trình thuốc tác dụng tại đích phân tử trên các tài liệu chuyên ngành từ đó có thể đảm nhiệm các vị trí công tác trong các cơ quan quản lý, cơ sở điều trị, nghiên cứu khoa học, giám sát chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng hay đảm nhận những vị trí giảng dạy đào tạo về hóa sinh, công nghệ sinh học dược.


15-12-2022

116 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL