Ngành Hóa sinh dược - Hệ Thạc sĩ - Hóa sinh hội chứng chuyển hóa và các bệnh liên quan

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                        Hóa sinh hội chứng chuyển hóa và các bệnh liên quan

                                         (Biochemistry of metabolic syndrome and related diseases)

Tên học phần:                      Hóa sinh hội chứng chuyển hóa và các bệnh liên quan

                                         (Biochemistry of metabolic syndrome and related diseases)

Mã học phần:                                    HS208

Bộ môn giảng dạy chính:                Hóa sinh       

Bộ môn phối hợp:                             Không

Đào tạo trình độ:                              Thạc sĩ

Ngành học:                                        Hóa sinh dược

Loại học phần:                                  Tự chọn

Số tín chỉ:                                          02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

30

0

0

0

Các học phần tiên quyết: Không               

 

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần « Hóa sinh hội chứng chuyển hóa và các bệnh liên quan» là học phần tự chọn thuộc khối Kiến thức ngành. Học phần này trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu về cơ sở hóa sinh tế bào và phân tử của bệnh sinh Hội chứng chuyển hóa và các bệnh lý liên quan. Trên cơ sở đó, đưa ra các đích phân tử và chiến lược điều trị cho những căn bệnh này. Sau khi học xong học phần này, học viên có cơ sở lý thuyết để nghiên cứu phát triển thuốc mới cũng như hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị Hội chứng chuyển hóa và các bệnh lý liên quan.


15-12-2022

47 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL