Ngành Hóa sinh dược - Hệ Tiến sĩ - Công nghệ sinh học trong sản xuất vaccin

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                        Công nghệ sinh học trong sản xuất vaccin

                                            (Biotechnology for vaccine production)

Tên học phần:                       Công nghệ sinh học trong sản xuất vaccin

                                            (Biotechnology for vaccine production)

Mã học phần:                        TSHSD21

Bộ môn giảng dạy chính:    Hóa sinh       

Bộ môn phối hợp:                 Không

Đào tạo trình độ:                  Tiến sĩ

Ngành học:                            Hóa sinh dược          

Loại học phần:                      Tự chọn

Số tín chỉ:                              02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

20

10

0

0

Các học phần tiên quyết: Không               

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Đây là học phần tự chọn trong chương trình đào tạo Tiến sĩ Dược học ngành Hóa sinh dược. Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu và cập nhật về các công nghệ sinh học ứng dụng trong sản xuất các loại vaccin. Từ đó học viên có thể tham gia xây dựng được quy trình sản xuất vaccin; lựa chọn được công nghệ/kỹ thuật phù hợp trong từng giai đoạn sản xuất và đánh giá chất lượng vaccin.


15-12-2022

48 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL