Ngành Hóa sinh dược - Hệ Thạc sĩ - Ứng dụng công nghệ enzym trong ngành dược

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                        Ứng dụng công nghệ enzym trong ngành dược

                                              (Enzyme technologies for pharmaceutical applications)

Tên học phần:                       Ứng dụng công nghệ enzym trong ngành dược

                                              (Enzyme technologies for pharmaceutical applications)

Mã học phần:                        HS204

Bộ môn giảng dạy chính:    Hóa sinh       

Bộ môn phối hợp:                 Không

Đào tạo trình độ:                  Thạc sĩ

Ngành học:                            Hóa sinh dược                                  

Loại học phần:                      Tự chọn

Số tín chỉ:                              02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

30

0

0

0

Các học phần tiên quyết: Không               

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức về ứng dụng của enzym trong Y dược, trong sản xuất dược chất và các công nghệ hóa sinh và sinh học phân tử dùng để sản xuất enzym từ các nguồn gốc khác nhau. Học phần cũng cung cấp kiến thức về các kỹ thuật hóa sinh dùng trong kiểm nghiệm chế phẩm enzym. Từ đó giúp học viên có thể giải thích được các ứng dụng của enzym trong ngành dược và lựa chọn được các công nghệ/kỹ thuật dùng trong sản xuất một số dược chất cũng như sản xuất và kiểm nghiệm enzym.


15-12-2022

44 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL