Ngành Hóa sinh dược - Hệ Thạc sĩ - Kỹ thuật xét nghiệm Hóa sinh lâm sàng

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                        Kỹ thuật xét nghiệm Hóa sinh lâm sàng

                                              (Laboratory techniques of Clinical Biochemistry)

Tên học phần:                       Kỹ thuật xét nghiệm Hóa sinh lâm sàng

                                              (Laboratory techniques of Clinical Biochemistry)

Mã học phần:                        HS205

Bộ môn giảng dạy chính:    Hóa sinh       

Bộ môn phối hợp:                 Không                       

Đào tạo trình độ:                  Thạc sĩ

Ngành học:                            Hóa sinh dược                                  

Loại học phần:                      Tự chọn

Số tín chỉ:                              02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

26

0

0

4

Các học phần tiên quyết: Không               

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp cho học viên kiến thức về hệ thống các văn bản pháp lý, các công cụ, thiết bị để quản lý, kiểm tra chất lượng phòng xét nghiệm hóa sinh tại bệnh viện cũng như các kỹ thuật, máy móc tiên tiến được sử dụng để tiến hành các xét nghiệm hóa sinh tại các bệnh viện hiện nay. Học phần này cũng cung cấp cho sinh viên những ví dụ cụ thể về việc ứng dụng các kỹ thuật xét nghiệm nói trên để chẩn đoán và theo dõi điều trị của các bệnh lý thường gặp trên lâm sàng. Sau khi học xong học phần này, học viên có thể hiểu được về qui trình vận hành của một labo xét nghiệm hóa sinh lâm sàng nhằm đảm bảo để có một kết quả xét nghiệm đúng và chính xác. Thông qua các ví dụ thực tế, học viên có thể lựa chọn cơ sở phù hợp và tiến hành các thí nghiệm liên quan đến xét nghiệm hóa sinh trong nghiên cứu của mình cũng như biết cách phân tích các thông tin liên quan đến xét nghiệm hóa sinh trong các tài liệu chuyên ngành.


15-12-2022

188 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL