Ngành Hóa sinh dược - Hệ Tiến sĩ - Hóa sinh Bệnh đái tháo đường

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                                    Hóa sinh Bệnh đái tháo đường

                                                       (Biochemistry of diabetes mellitus)

Tên học phần:                                   Hóa sinh Bệnh đái tháo đường

                                                       (Biochemistry of diabetes mellitus)

Mã học phần:                                    TSHSD27

Bộ môn giảng dạy chính:                Hóa sinh       

Bộ môn phối hợp:                             Không

Đào tạo trình độ:                              Tiến sĩ

Ngành học:                                        Hóa sinh dược          

Loại học phần:                                  Tự chọn

Số tín chỉ:                                          02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

20

10

0

0

Các học phần tiên quyết: Không               

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần « Hóa sinh bệnh đái tháo đường » là học phần tự chọn thuộc khối Kiến thức ngành của chương trình đào tạo Tiến sĩ Dược học ngành Hóa sinh Dược. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu và cập nhật về cơ sở hóa sinh ở mức độ tế bào và phân tử của cơ chế bệnh sinh bệnh đái tháo đường và các biến chứng của căn bệnh này. Trên cơ sở đó, đưa ra những chiến lược điều trị đái tháo đường, phân tích được các đích liên quan đến mỗi chiến lược điều trị cũng như ưu và nhược điểm của chúng. Các kiến thức của học phần có thể giúp người học tiếp cận và phân tích những thông tin khoa học có liên quan đến bệnh Đái tháo đường trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước đồng thời là nền tảng để có thể hướng dẫn sử dụng cũng như nghiên cứu phát triển thuốc mới để điều trị căn bệnh này. Thông qua các bài tập với những tình huống thực tế, người học có thể rèn luyện tư duy độc lập trong nghiên cứu, khả năng phát hiện, phân tích các vấn đề bất cập và đưa ra được các giải pháp phù hợp, đồng thời cũng như củng cố kỹ năng lập kế hoạch, quản lý, điều hành trong nghiên cứu, kỹ năng giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu khoa học và khả năng trao đổi về chuyên môn với các đồng nghiệp trong nước và quốc tế.


15-12-2022

153 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL