Ngành Hóa sinh dược - Hệ Thạc sĩ - Sinh học phân tử

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                                    Sinh học phân tử

(Molecular Biology)

Tên học phần:                                   Sinh học phân tử

(Molecular Biology)

Mã học phần:                                    CS210

Bộ môn giảng dạy chính:                Hóa sinh       

Bộ môn phối hợp:                             Không

Đào tạo trình độ:                              Thạc sĩ

Nhóm ngành học:                             Hóa sinh Dược

Loại học phần:                                  Tự chọn

Số tín chỉ:                                          02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

30

0

0

0

Các học phần tiên quyết: Không               

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần « Sinh học phân tử » là học phần tự chọn thuộc khối Kiến thức cơ sở của chương trình đào tạo thạc sĩ Dược học. Học phần này giới thiệu và phân tích những kiến thức chuyên sâu liên quan đến vai trò của các phân tử sinh học (ADN, ARN, protein) trong cơ thể và đưa ra được các ứng dụng trong Y-Dược như: giải thích cơ chế bệnh sinh; cơ chế tác dụng thuốc ở mức độ phân tử; nguyên lý sinh tổng hợp và phát triển các sản phẩm sinh học và tương tự sinh học. Thông qua các bài tiểu luận, học phần cung cấp cho người học những kỹ năng phân tích các thông tin liên quan đến sinh học phân tử trên các tài liệu chuyên ngành cũng như thông tin về các sản phẩm có bản chất sinh học để từ đó có thể đảm nhiệm các vị trí công tác trong các cơ quan quản lý, cơ sở điều trị, sản xuất, kinh doanh, kiểm tra giám sát chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng có bản chất sinh học hay tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng về lĩnh vực công nghệ sinh học hoặc đảm nhiệm vị trí cán bộ quản lý, chuyên viên, giảng viên, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ sinh học dược.


15-12-2022

234 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL