Ngành Hóa sinh dược - Hệ Thạc sĩ - Gen Dược học

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                        Gen Dược học

(Pharmacogenomics)

Tên học phần:                       Gen Dược học

(Pharmacogenomics)

Mã học phần:                        CS203

Bộ môn giảng dạy chính:    Hóa sinh       

Bộ môn phối hợp:                 Không

Đào tạo trình độ:                  Thạc sĩ

Ngành học:                Hóa sinh dược

Loại học phần:                      Tự chọn

Số tín chỉ:                              02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

28

0

0

2

 Các học phần tiên quyết: Không              

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Đây là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức cơ sở. Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức về vai trò của gen trong nghiên cứu gen dược, mối liên quan giữa các kiểu đa hình gen với đáp ứng thuốc. Các kiến thức này có thể được ứng dụng trong lâm sàng để cả thể hóa trong dùng thuốc, hướng đến lựa chọn đúng thuốc, đúng liều cho từng người bệnh, đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.


15-12-2022

109 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL