Ngành Hóa sinh dược - Hệ Thạc sĩ - Chất chỉ điểm sinh học trong chẩn đoán, tiên lượng, theo dõi điều trị bệnh

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Chất chỉ điểm sinh học trong chẩn đoán, tiên lượng, theo dõi điều trị bệnh

(Biomarkers for early diagnosis, prognosis and treatment monitoring of disease)

Tên học phần: Chất chỉ điểm sinh học trong chẩn đoán, tiên lượng, theo dõi điều trị bệnh

(Biomarkers for early diagnosis, prognosis and treatment monitoring of disease)

Mã học phần:                              

Bộ môn giảng dạy chính:              Hóa sinh      

Bộ môn phối hợp:                        Không

Đào tạo trình độ:                          Thạc sĩ

Ngành học:                                  Hóa sinh Dược

Loại học phần:                             Tự chọn

Số tín chỉ:                                    02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

8

22

0

0

Các học phần tiên quyết: Không             

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần « Chất chỉ điểm sinh học trong chẩn đoán, tiên lượng, theo dõi điều trị bệnh » là học phần tự chọn của khối kiến thức ngành của chương trình đào tạo thạc sĩ Dược học ngành Hóa sinh dược. Học phần này cung cấp cho người học kiến thức tổng quát về đặc điểm, ứng dụng trong sự phát triển y học cá thể của các loại chất chỉ điểm sinh học và việc sử dụng chúng trong chẩn đoán, tiên lượng và theo dõi đáp ứng với liệu pháp điều trị một số bệnh di truyền hoặc mắc phải. Người học có thể tự tìm hiểu các ví dụ minh họa và báo cáo bằng tiểu luận, trình bày miệng bằng tiếng Anh và trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc nghiên cứu Hóa sinh dược trong thời gian học và sau khi tốt nghiệp.


15-12-2022

26 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL