Ngành Hóa sinh dược - Hệ Thạc sĩ - Biện luận kết quả xét nghiệm hóa sinh

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                                    Biện luận kết quả xét nghiệm hóa sinh

                                                            (Interpretation of clinical laboratory results)

Tên học phần:                                   Biện luận kết quả xét nghiệm hóa sinh

                                                            (Interpretation of clinical laboratory results)

Mã học phần:                                    HS201

Bộ môn giảng dạy chính:                Hóa sinh                   

Bộ môn phối hợp:                             Không

Đào tạo trình độ:                              Thạc sĩ

Ngành học:                                        Hóa sinh dược

Loại học phần (bắt buộc/ tự chọn): Tự chọn

Số tín chỉ:                                          02  

Tổng số tiết học:                               ......

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

16

0

0

14

Các học phần tiên quyết:                 Không

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Biện luận kết quả xét nghiệm hóa sinh là học phần tự chọn của khối Kiến thức ngành của chương trình đào tạo thạc sĩ Dược học, ngành Hóa sinh dược. Học phần này cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về mối liên quan giữa sự biến đổi các chỉ số xét nghiệm hóa sinh với cơ chế bệnh sinh các bệnh về gan, tim mạch, tiểu đường, bệnh thận, ung thư, từ đó có thể chẩn đoán, đánh giá được tình trạng và theo dõi điều trị bệnh dựa vào các chỉ số xét nghiệm, đặc biệt là trong các trường hợp không điển hình. Thông qua các ca lâm sàng, học phần cung cấp cho người học những kỹ năng phân tích ý nghĩa các chỉ số xét nghiệm đơn thuần và cách phối hợp các chỉ số xét nghiệm trong chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh để từ đó người học có thể đảm nhiệm các vị trí công tác trong các cơ quan quản lý, cơ sở điều trị, các phòng xét nghiệm hay tự tạo lập doanh nghiệp kinh doanh thiết bị chẩn đoán hoặc phòng xét nghiệm tư.


15-12-2022

29 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL