Ngành Dược học - Hệ Đại học - Hóa sinh lâm sàng

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Hóa sinh lâm sàng (Clinical Biochemistry)

Tên học phần: Hóa sinh lâm sàng (Clinical Biochemistry)

Mã học phần:                                  ......

Bộ môn giảng dạy chính:               Hóa sinh

Bộ môn phối hợp:                           Không

Đào tạo trình độ:                             Đại học

Ngành học:                                      Dược học

Định hướng:                                    Dược lâm sàng

Loại học phần:                                Bắt buộc

Số tín chỉ:                                        02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

22

0

8

0

Các học phần tiên quyết:    Hóa sinh, Giải phẫu - Sinh lý, Bệnh học

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Hóa sinh lâm sàng là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo dược sĩ theo định hướng dược lâm sàng, giới thiệu các đặc điểm hóa sinh đặc trưng của một số cơ quan, hệ cơ quan chính trong cơ thể, đặc biệt trong các tình trạng bệnh lý thường gặp. Từ đó, giúp lựa chọn và biện luận kết quả các xét nghiệm hóa sinh để phục vụ trong chẩn đoán, theo dõi điều trị và tiên lượng một số tình trạng bệnh lý thường gặp. Các kiến thức này là cơ sở để sinh viên tiếp tục học, nghiên cứu và thực hành dược lâm sàng.


09-12-2022

90 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL