Ngành Dược học - Hệ Đại học - Hóa sinh

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Hóa sinh (Biochemistry)

Tên học phần: Hóa sinh (Biochemistry)

Mã học phần:                                  151390

Bộ môn giảng dạy chính:               Hóa sinh

Bộ môn phối hợp:                           Không

Đào tạo trình độ:                             Đại học

Ngành học:                                      Dược học

Định hướng:

Loại học phần:                                Bắt buộc

Số tín chỉ:                                        03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

31

0

14

0

Các học phần tiên quyết: Hóa hữu cơ 1 và 2, Sinh học, Hóa lý dược, Hóa phân tích 1 và 2.

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Hóa sinh là môn cơ sở ngành nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu trúc, vai trò, thoái hóa và sinh tổng hợp của các nhóm hợp chất chủ yếu trong cơ thể, các cơ chế xúc tác sinh học, các cơ chế điều hòa chuyển hóa, liên quan giữa các chuyển hóa, rối loạn chuyển hóa và cơ chế bệnh sinh của một số bệnh do rối loạn chuyển hóa. Các kiến thức về những quá trình hóa sinh trong cơ thể người là nền tảng cần thiết để có thể hiểu về đặc điểm hóa sinh và sinh lý bệnh của các bệnh thường gặp cũng như đặc tính dược lý và sử dụng của các thuốc trong điều trị. Do vậy, các kiến thức và kỹ năng trong học phần này là cơ sở để sinh viên tiếp tục học các môn học chuyên ngành như bào chế, dược lý, dược lâm sàng, kiểm nghiệm thuốc, dược động học, độc chất học, dược liệu. Các kiến thức và kỹ năng này có thể được áp dụng trong các lĩnh vực sản xuất, đảm bảo chất lượng, kinh doanh, phân phối, hướng dẫn sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và chế phẩm có nguồn gốc dược liệu, chế phẩm có nguồn gốc sinh học.


09-12-2022

260 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL