Ngành Công nghệ sinh học - Hệ Đại học - Hóa sinh

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Hóa sinh (Biochemistry)

Tên học phần: Hóa sinh (Biochemistry)

Mã học phần:

Bộ môn giảng dạy chính:  Hóa sinh

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ sinh học

Định hướng:

Loại học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ: 03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

29

0

16

0

Các học phần tiên quyết: Sinh học đại cương, Hóa lý.

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Hóa sinh là môn cơ sở ngành nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu trúc, vai trò, thoái hóa và sinh tổng hợp của các nhóm hợp chất chủ yếu trong cơ thể, các cơ chế xúc tác sinh học, các cơ chế điều hòa chuyển hóa, liên quan giữa các chuyển hóa, rối loạn chuyển hóa và cơ chế bệnh sinh của một số bệnh do rối loạn chuyển hóa. Các kiến thức về những nhóm chất và quá trình hóa sinh trong cơ thể người là cần thiết để người học tiếp tục học các môn học chuyên ngành như sinh học phân tử, công nghệ enzym, công nghệ gen, công nghệ protein tái tổ hợp. Học phần cũng giúp người học rèn luyện các kỹ năng nghiên cứu các thành phần có trong cơ thể sống. Các kiến thức và kỹ năng này có thể được áp dụng trong các lĩnh vực sản xuất, đảm bảo chất lượng, kinh doanh, phân phối thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và chế phẩm phẩm có nguồn gốc sinh học.


09-12-2022

46 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL