Ngành Công nghệ sinh học - Hệ Đại học - Công nghệ protein tái tổ hợp

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Công nghệ protein tái tổ hợp

(Recombinant Protein engineering)

Tên học phần: Công nghệ protein tái tổ hợp

(Recombinant Protein engineering)

Bộ môn giảng dạy chính: Hóa sinh

Bộ môn phối hợp:

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ sinh học

Định hướng:

Loại học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ: 03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

33

0

12

0

Các học phần tiên quyết: Công nghệ gen

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ thuật cơ bản trong công nghệ protein tái tổ hợp như: thiết kế các vector biểu hiện, lựa chọn hệ biểu hiện, điều kiện biểu hiện, các quy trình chiết tách, phân lập, tinh sạch protein cũng như đánh giá chất lượng protein tái tổ hợp. Bên cạnh đó, người học cũng được giới thiệu về một số protein có hoạt tính sinh học cũng như qui trình cụ thể để chế tạo chúng. Đồng thời, khi tham gia phần thực hành của học phần này được thiết kế dưới dạng một dự án nghiên cứu các người học không chỉ được trực tiếp thực hiện các thao tác quan trọng để tạo nên một phân tử protein tái tổ hợp mà còn được rèn luyện các kỹ năng về xây dựng kế hoạch nghiên cứu, viết báo cáo cũng như thuyết trình.


09-12-2022

112 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL