Ngành Công nghệ sinh học - Hệ Đại học - Công nghệ gen

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Công nghệ gen

(Genetic engineering)

Tên học phần: Công nghệ gen

(Genetic engineering)

Mã học phần:

Bộ môn giảng dạy chính: Hóa sinh

Bộ môn phối hợp:

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ sinh học

Định hướng:

Loại học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ: 03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

35

0

10

0

Các học phần tiên quyết:             Hóa sinh, Sinh học phân tử

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ thuật chính trong công nghệ gen như các yếu tố cần thiết để tạo ADN tái tổ hợp; các kỹ thuật tạo dòng, tạo thư viện, đột biến, chỉnh sửa gen… Đồng thời, phần thực hành được thiết kế dưới dạng một dự án nghiên cứu, giúp người học không chỉ được trực tiếp thực hiện các thao tác quan trọng để tạo nên một phân tử ADN tái tổ hợp mà còn được rèn luyện các kỹ năng về xây dựng kế hoạch nghiên cứu, viết báo cáo cũng như thuyết trình.


09-12-2022

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL