Công bố mới nhất về Tín hiệu an toàn và khả năng phòng tránh được của phản ứng trên da nghiêm trọng do allopurinol

Các tác giả từ nhóm nghiên cứu của PGS. TS. Phùng Thanh Hương (Bộ môn Hóa sinh, Khoa Công nghệ sinh học) và PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh (Trung tâm DI & ADR Quốc gia) đã phân tích các báo cáo về các phản ứng có hại liên quan đến allopurinol được gửi đến và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu báo cáo Cảnh giác dược Quốc gia trong vòng 10 năm từ 2010-2019. Các kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics vào tháng 07/2022.

Xin chúc mừng PGS. TS. Phùng Thanh Hương và cộng sự!

Link bài báo: Allopurinol-induced Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: Signal detection and preventability from Vietnam National pharmacovigilance database


07-10-2022

55 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL