Công bố mới nhất về dấu ấn điều trị cho COVID-19 và hậu COVID-19 từ hồ sơ di truyền của người Việt Nam và mô hình dự đoán tương tác thuốc-thuốc cho bệnh nhân mắc bệnh đi kèm Covid-19

Nhóm nghiên cứu của PGS. TS. Phùng Thanh Hương (Bộ môn Công nghệ sinh học Dược, Khoa Công nghệ sinh học) phối hợp cùng nhóm nghiên cứu của Công ty Genestory đã tiến hành phân tích các dấu ấn điều trị cho COVID-19 và hậu COVID-19 từ hồ sơ di truyền của người Việt Nam, đồng thời xây dựng được mô hình dự đoán tương tác thuốc-thuốc cho bệnh nhân mắc bệnh đi kèm Covid-19. Các kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Heliyon vào tháng 03/2024.

Xin chúc mừng PGS. TS. Phùng Thanh Hương và cộng sự!

Link bài báo: The therapeutic landscape for COVID-19 and post-COVID-19 medications from genetic profiling of the Vietnamese population and a predictive model of drug-drug interaction for comorbid COVID-19 patients


06-05-2024

3 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL