Công bố mới nhất về Mối liên hệ giữa các kiểu đa hình của gen SLCO1B1 trên hiệu quả khi sử dụng các statin

Nhóm nghiên cứu của PGS. TS. Phùng Thanh Hương (Bộ môn Hóa sinh, Khoa Công nghệ sinh học) và TS. Nguyễn Thị Thu Cúc (Khoa Quản lý Kinh tế dược) đã tiến hành phân tích mối liên hệ giữa 4 kiểu hình khác nhau của gen SLCO1B1 với hiệu quả khi sử dụng các statins. Các kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Pharmacogenetics and Genomics vào tháng 06/2023. Đặc biệt nghiên cứu có sự tham gia của DS. Nguyễn Hồng Hà khi còn là sinh viên khóa 72 của trường.

Xin chúc mừng PGS. TS. Phùng Thanh Hương và cộng sự!

Link bài báo: Associations between four polymorphisms of the SLCO1B1 and effectiveness of the statins: a meta-analysis


27-04-2023

121 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL