Văn bản mới về cấp hộ chiếu cho công dân Việt nam

Thông tư số 29/2016/TT-BCA, ngày 6/07/2016 của Bộ Công an hướng dẫn cấp, sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam​.

​​Thong tu so 29.2016.TT-BCA.docxThong tu so 29.2016.TT-BCA.docx


28-07-2016

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL