NGHỊ ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI DÀNH CHO VIỆT NAM

​Vui lòng xem tệp đính kèm
80.signed_01.pdf80.signed_01.pdf


26-01-2022

42 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL