Các quy định cập nhật về thủ tục nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài

Trong thời gian qua, ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành một số văn bản hướng dẫn nhằm tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bảo đảm công tác phòng chống dịch covid-19.

​​cong-van-5322-cv-bcd-huong-dan-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-phong-chong-covid-19.pdfcong-van-5322-cv-bcd-huong-dan-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-phong-chong-covid-19.pdfLưu ý các thông tin cần khi đề nghị nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài.pngLưu ý các thông tin cần khi đề nghị nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài.png


08-07-2021

35 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL