Thông tư hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam

Nội dung Thông tư: thong tu huong dan ro chuc quan ly hoi nghi hoi thao quoc te006.pdfthong tu huong dan ro chuc quan ly hoi nghi hoi thao quoc te006.pdf


01-03-2016

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL