Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí

TT 102.docTT 102.doc


06-11-2018

19 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL