Mẫu Báo cáo kỹ thuật và dự toán DFC

Chương trình Hợp tác Y tế giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tài khóa 2016-2017 đã được Bộ Y tế phê duyệt nội dung Văn kiện dự án theo Quyết định số 924/QD-BYT ngày 21/3/2016

​​Theo thông báo của Văn phòng WHO tại Việt Nam, mẫu đề cương và dự toán DFC có một số điểm thay đổi để phù hợp với chương trình tài khóa mới. Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đơn vị liên hệ với phòng HTQT, trường DH Dược Hà Nội hoặc Ban QLCT Hợp tác Y tế giữa Việt nam và WHO, DT: 04.37265489, email:pmu_who@yahoo.com


23-09-2016

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL