Sinh viên của Khoa BC&CNDP đạt Giải nhất Hội nghị khoa học tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXI

Ngày 03/11/2022, sinh viên Trần Thị Mỹ Duyên lớp M1K72 đại diện cho Trường Đại học Dược Hà Nội báo cáo tại Hội nghị khoa học tuổi trẻ Ngành Y tế lần thứ XXI và xuất sắc đạt Giải nhất Ban 3.

Đề tài báo cáo: PREPARATION AND EVALUATION OF RETINYL PALMITATE LOADED NANOSTRUCTURED LIPID CARRIERS APPLYING IN COSMETICS.

Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thị Hải Yến

 

 


04-11-2022

114 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL