Đề tài nghiên cứu bào chế proliposome do GS. TS. Phạm Thị Minh Huệ làm chủ nhiệm được nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Thành phố Hà Nội "Nghiên cứu bào chế viên nang cứng chứa proliposome berberin ứng dụng điều trị rối loạn lipid máu" do GS. TS. Phạm Thị Minh Huệ làm chủ nhiệm đề tài đã được nghiệm thu hôm nay, ngày 30/09/2022, tại Sở KHCN Hà Nội và đạt loại xuất sắc.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là công nghệ bào chế proliposome, là lĩnh vực mới ở trong nước. Proliposome berberin (BBR) và viên nang chứa proliposome berberin đã được nghiên cứu bào chế thành công nhằm mục tiêu tăng hiệu quả điều trị của hoạt chất này. Proliposome berberin đã được chứng minh có ưu điểm vượt trội so với hoạt chất tự do về tác dụng, sinh khả dụng cũng như tính an toàn trên mô hình động vật thực nghiệm.

Các sản phẩm chính của đề tài gồm có: Bột proliposome berberin; viên nang cứng chứa proliposome berberin; qui trình bào chế proliposome berberin; qui trình bào chế viên nang cứng chứa proliposome berberin; TCCS proliposome berberin và viên nang cứng chứa proliposome berberin.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên 02 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín (Molecules; International Journal of Pharmaceutics) và 01 bài báo trên tạp chí trong nước (VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences). Đề tài đã góp phần đào tạo được 1 tiến sĩ và 02 thạc sĩ và nhiều dược sĩ thuộc các chuyên ngành Công nghệ dược phẩm & bào chế thuốc và DL-DLS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


30-09-2022

175 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL