Danh sách viên chức khoa

Danh sách giảng viên, kỹ thuật viên hiện đang công tác tại khoa

 

VIÊN CHỨC

KHOA BÀO CHẾ VÀ CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM

 
 
 

PGS. TS. Nguyễn Đăng Hoà

Nhà giáo ưu tú

Giảng viên cao cấp

GS. TS. Phạm Thị Minh Huệ

Nhà giáo ưu tú

Giảng viên cao cấp

TS. Nguyễn Trần Linh

Giảng viên chính

PGS. TS. Vũ Thị Thu Giang

Trưởng Khoa

Giảng viên cao cấp

PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Duyên

Phó trưởng Khoa

Giảng viên cao cấp

PGS. TS. Võ Quốc Ánh

Phó trưởng Khoa

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Mai Anh

Giảng viên chính

PGS. TS. Nguyễn Thạch Tùng

Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Trần Thị Hải Yến

Giảng viên cao cấp

TS. Phạm Bảo Tùng

Giảng viên

ThS. Lê Thị Thu Trang

Giảng viên chính

TS. Dương Thị Hồng Ánh

Giảng viên

TS. Vũ Thị Hồng Hạnh

Giảng viên

TS. Đào Văn Nam

Giảng viên

TS. Lương Thị Thanh Huyền

Giảng viên

Nguyen Canh Hung.png

TS. Trần Ngọc Bảo

Giảng viên

ThS. Lê Thị Thu Hoà

Giảng viên

ThS. Nguyễn Cảnh Hưng

Giảng viên

TS. Vũ Ngọc Mai

Giảng viên

ThS. Nguyễn Văn Lâm

Giảng viên

ThS. Phạm Văn Hùng

DS. Bùi Văn Thuấn

Kỹ thuật viên chính Dược

DS. Nguyễn Thị Yên

Kỹ thuật viên chính Dược

DS. Nguyễn Tiến Đạt

Kỹ thuật viên chính Dược

DS. Trần Thị Thoa

Kỹ thuật viên chính Dược

DS. Đặng Thuý Hồng

Kỹ thuật viên chính Dược

DS. Vương Đức Tâm

Kỹ thuật viên chính Dược

Untitled-4.png

 

 

DS. Bùi Thị Thắng

Kỹ thuật viên chính Dược

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


28-11-2022

382 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL